Myter om cybersäkerhet du bör sluta tro på

Att skydda sig mot attacker av olika slag är något som olika företag och organisationer ägnat de senaste åren till att förändra. Säkerhetsbilden ute på nätet har förändrats, då hackers blivit allt mer avancerade i takt med digitaliseringen. Sådant som funkade förr, de kanske inte längre fungerar lika bra. Det finns en del bra info om teknik på denna sida. I denna artikel här, där tar vi upp en del cybersäkerhetsmyter som bör begravas detta år!

Fler verktyg ger inte högre cybersäkerhet

En mycket stor fallgrop för företag idag, det är att man tror det är nödvändigt att skaffa en massa olika verktyg och plattformar för att kunna skydda sig på ett bra sätt. Många tror även att det räcker med att skaffa dessa verktyg. Dock är det så att det gäller att tillämpa dem rätt! Det bästa är att använda sig av existerande investeringar på ett bättre sätt.

Dina data är inte säkrare i molnet

Väldigt många företag, de har minst hälften av sina företagsdata lagrade i molnet. Många tror att det gör att de ligger säkrare. Dock är det så att många av de molntjänstföretag som finns, de har inga garantier att data ska skyddas. Många har istället en modell av delat ansvar, så att även kunden, alltså företaget ska ha ett ansvar för att skydda sina data.

Cybersäkerhet är inte bara något som säkerhetsavdelningen ska ansvara för

Idag tänker många företag att det är säkerhetsavdelningen som ska ansvara för all cybersäkerhet. Men grejen är att alla bör ha en så kallad granskningsplikt samt ett ansvar för att verksamheten bedrivs på rätt sätt. Man bör även se till att mindre insatta i avdelningar som finns utanför IT, de bör få en utbildning inom det. Det så att de kan känna till de risker som finns och hur de bör hanteras.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.