Höj ditt IQ

Om du vill kunna öka din mentala kapacitet och få ökad intelligens och därmed en högre IQ, så är det fullt möjligt. Visst har vi alla fötts med ett visst antal genetiska faktorer som kan påverka hur smarta vi är. Men hjärnan är ett plastiskt organ vilket gör att den kan förändras som ett slags svar på det den upplever.

Att definiera intelligens, det är inte alltid lätt, då det kan vara olika för många. En del anser det vara förmågan att lära sig, andra förmågan att använda sig av sin kunskap. Att öka intelligensen går göra på flera sätt. Ett sätt är att utsätta den för hjärngympa. Det kan vara i form av att lösa Rubiks kub, köp gärna på www.mastercubestore.se. Eller att ägna dig mycket åt korsord, Sudoku och så vidare.

Öka din intelligens med meditation

Att meditera kan öka din intelligens. Det har att göra med att då du mediterar, så blir du bättre på att observera dels det som sker inom dig, dels vad som sker i världen utanför. Det har gjorts studier på detta och även experiment där man använt magnetisk resonanstomografi (MRI) som påvisade att hjärnan fungerar bättre efter meditation.

Utsätt dig för nya upplevelser

Alla nya saker du gör eller upplever, det är en form av stimulans för din hjärna och det i sin tur ökar din intelligens. Nya saker gör att hjärnan kan skapa nya kopplingar. Det har att göra med att du ofta utför en ny tankeprocess där du försöker absorbera, förstå och integrera ny information.

Så att resa till nya platser, läsa en ny bok eller uppleva något nytt, det är bra för din intelligens!

Utför fysiska och mentala övningar

Vi har redan varit inne lite på detta med mentala övningar, som att lösa Rubiks kub och så vidare. Du kan även utmana dig mentalt genom olika minnesövningar som att memorera telefonnummer eller olika fakta om något. Det är även bra att spela schack, lösa korsord eller göra liknande saker.

Det är inte bara den mentala träningen som är bra för intelligensen, utan även fysiska övningar. Du kan då du rör på dig dels minska din stress, dels rensa hjärnan så att säga.

Lära sig ett nytt språk eller instrument

Något som kan utmana dig och din hjärna, det är att lära dig ett nytt språk. Det är svårt, och det är bra, eftersom det ökar din intelligens. Du kan då träna många intellektuella funktioner på samma gång. Så är det även om du försöker lära dig att spela ett instrument. Du behöver då använda dig av flera olika kognitiva funktioner, såsom uppmärksamhet, minne, koordination, liknelser med flera och det gör att du även höjer din intelligens.

Glöm inte att vila

För att din hjärna ska fungera, så är det viktigt att den även får den vila den behöver. Vilar du för lite, så kan du uppleva att du får en ”trög” hjärna. Du kan då inte nyttja dess fulla kapacitet. Bra vila är; Aktiva pauser under arbete, fritid, samt sömn med drömstadiet. Under tiden du drömmer kan hjärnan bearbeta olika händelser.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.