Hur känner man igen en bra översättning?

En “bra” översättning är: text som kommunicerar samma mening och avsikt som originalet, men låter som om det var skrivet på målspråket, redan från början. Det vill säga, det är inte ett ord för ord eller bokstavlig översättning, men det omfattar den ursprungliga meningen utan att utelämna något. Om originalet säger “Rendez-vous sur: mysite.com” kan en enkel översättning vara “Gå till: mysite.com”. Men om man tänker lite längre, skulle en bra översättning vara mer som “Läs mer på: mysite.com”. Det är meningen med den ursprungliga frasen som översatts, som den skulle ha skrivits av en svensktalande för samma ändamål, snarare än att bara översätta orden från franska till svenska. Det är väldigt svårt för en maskinöversättning att uppnå detta just nu. Det är inte är säkert att ens själva översättningen är korrekt i sammanhang, än mindre stil.

Det är viktigt att inte utelämna detaljer

Detta är en av de vanligaste utmaningarna med “dålig” språköversättning. En bra översättning är därför fullständig, grammatiskt korrekt och låter naturligt. En dålig översättning låter inte rätt, kommunicerar inte samma information, eller har utmaningar med stavning eller andra fel.

Att fråga en som har språket som modersmål om vederbörande vill kontrollera översättningen är klokt. Men det är också viktigt att personen får se både originalet och översättningen. Ibland när man får frågor om översättningar från en målspråket som modersmål, inser man snabbt att de inte fått den svenska text som skulle översatts. De har bara fått översättningen och har fortsatt med att “fixa” den, genom att skriva om det helt, lägga till och ta bort information som de skulle ha gjort texten på sitt eget språk. Fast det inte finns något fel på texten, är det inte en bra översättning. Ibland säger det bara att du bör kontrollera och förbättra originaltexten innan du skickar ut den för översättning igen!

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.